Hem    Kursledare    Kursbeskrivning    Kurslitteratur   Kontakt    Kursanmälan    Gå i terapi    Elevinloggning
   

Psykologgruppen Amforas grundläggande psykoterapiutbildning
med psykodynamisk inriktning ht 2015 – vt 2017

Amforas utbildning är densamma som givits i Studiefrämjandets regi under 23 år. Innehåll, lärare och kursledare är desamma, men nu administreras utbildningen av Psykologgruppen Amfora i samarbete med Wahlgrens Konsultfirma som handhar ekonomiska frågor.

Denna grundläggande psykoterapiutbildning har alltså funnits sedan år 1990, men övertogs 2013 av Psykologgruppen Amfora på grund av att Studiefrämjandet inte längre hade möjlighet att administrera utbildningen. Ungefär 500 elever har utbildats under denna tid och många har valt att gå vidare till den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Utbildningen, som har en psykodynamisk inriktning, börjar hösten 2015 och pågår under fyra terminer. Utbildningsdag är måndagar kl 14-17.
De som antas till kursen förutsätts ha genomgått en egen psykoterapi, helst på psykodynamisk grund, eller avser att påbörja en sådan före eller under kursen.

Sökanden skall ha fyllt 25 år och ha ett behandlande eller utredande arbete.

Exempel på yrkesgrupper som kan komma ifråga är t ex socionom, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, mentalskötare, beteendevetare, personalvetare, präst, diakon, danspedagog eller liknande. Gymnasiekunskaper i svenska och engelska krävs.

Utbildningen har ej högskolestatus, men motsvarar en kurs på 60 högskolepoäng.
Till varje kurs uttages 16-20 deltagare.

Utbildningen sker i Mötesrums lokaler, Luntmakargatan 52, som ligger centralt nära Rådmansgatans tunnelbaneuppgång.

Terminskostnad 15 500 kronor inkl moms, totalt för fyra terminer 62 000 kronor inkl moms.

Handledningskostnad tillkommer med ca 30 000 kronor. Summan blir i realiteten lägre, eftersom patienten betalar en avgift för sin terapi.

Möjlighet att söka stipendier finns.

Sista anmälningsdatum är 15/9 2015.


   

   
   Grundläggande Psykoterapi