Hem    Kursledare    Kursbeskrivning    Kursinformation    Kurslitteratur    Kontakt    Gå i terapi    Elevinloggning
   

Studiefrämjandets grundläggande psykoterapiutbildning

Våren 2014 examineras sista kullen av Studiefrämjandets elever på utbildningen grundläggande psykoterapi. Därefter kommer Studiefrämjandet inte längre driva dessa utbildningar.

Denna grundläggande psykoterapiutbildning har funnits sedan år 1990. Ungefär 400 elever har utbildats under denna tid och många har valt att gå vidare till den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen. Utbildningen, som har en psykodynamisk inriktning, börjar varje hösttermin och pågår under fyra terminer. För den, som inte har tänkt att arbeta med terapeutiska uppgifter, är det möjligt att enbart följa den teoretiska utbildningen och få ett intyg på godkänd kurs.

De som antas till kursen förutsätts ha genomgått en egen psykoterapi, helst på psykodynamisk grund, eller avser att påbörja en sådan före eller under kursen.

Sökanden skall ha fyllt 25 år och ha ett behandlande eller utredande arbete.

Exempel på yrkesgrupper som kan komma ifråga är t ex socionom, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterska, mentalskötare, beteendevetare, personalvetare, präst, diakon, danspedagog eller liknande. Gymnasiekunskaper i svenska och engelska krävs.

Utbildningen har ej högskolestatus, men motsvarar en kurs på 60 högskolepoäng.

Till varje kurs uttages ca 20-25 deltagare. Utbildningen sker i Studiefrämjandets lokaler, som ligger centralt nära Odenplan.

   

   
   Grundläggande Psykoterapi    Studiefrämjandet i Stockholm